info@fison.org.ng      
                             
36th 2021 Rivers, Garden City 2021 Conference Proceedings
     
35th 2020 Niger 2020 Conference Proceedings
     
34th 2019 Ebonyi 2019
     
33rd 2018 Lagos, ìtèsíwájú Èkó 2018. Conference Proceedings
     
32nd 2017 Anambra 2017, Conference Proceedings
     
31st 2016 Katsina 2016
     
30th 2015  
     
26th 2011 Niger 2011, Conference Proceedings
     
24th 2009 Akure, 2009. Conference Proceedings
     
23rd 2008 Kaduna, 2008. Conference Proceedings
     
22nd 2007 Kebbi 2007. Conference Proceedings
     
21st 2006 Calabar, 2006. Conference Proceedings
     
19th 2004 Illorin, 2004. Conference Proceedings
     
16th 2001 New Bussa, Conference Proceedings
     
14th 1998 Ibadan, Conference Proceedings
     
10th 1992 Abeokuta, Conference Proceedings
     
5th 1986 Illorin, Conference Proceedings
     
4th 1985 Port-Harcourt, Conference Proceedings
     
3rd 1983 Maiduguri, Conference Proceedings
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
                             
   
Follow Us   Contact Us                    
                         
        +234-8033395402, +234-8037150828   info@fison.org.ng
           
                             
      Copyright 2019